Ví Dụ / Example

Trích dẫn và chia sẻ trang này bằng tên miền

Example.Khaitri.net / ViDu.Khaitri.net

Trang này được quản lý bởi YourName.Engineer.vn

Tiêu đề 1

Nội dung

Tiêu đề 1.1

Tiêu đề 1.1.1

Chú thích ảnh

Nội dung chèn giữa

Chú thích video

Tiêu đề 2

Nội dung

Tiêu đề 2.1

Tiêu đề 2.1.1

REVIEWS

Góc nhìn của Your Name

Website: YourName.ename.vn

Thông tin về tác giả nàyNhúng link

Trỏ tên miền cho Google sites

Name.Designer.vn - [Tên người review]

Name.Designer.vn review:

Nội dung review của người này. Trong nội dung review có thể chèn một ảnh bên trên và một ảnh bên dưới của phần văn bản. Tại đầu nội dung review phải có tên miền của tác giả có gắn link.

Trỏ tên miền cho Google sites

Name.Scientist.vn - [Tên người review]

Name.Scientist.vn review:

Nội dung review của người này. Trong nội dung review có thể chèn một ảnh bên trên và một ảnh bên dưới của phần văn bản. Tại đầu nội dung review phải có tên miền của tác giả có gắn link.

Trỏ tên miền cho Google sites

Name.Scientist.vn - [Tên người review]

Name.Scientist.vn review:

Nội dung review của người này. Trong nội dung review có thể chèn một ảnh bên trên và một ảnh bên dưới của phần văn bản. Tại đầu nội dung review phải có tên miền của tác giả có gắn link.

Trỏ tên miền cho Google sites