Từ điển đa diện

Phiên bản mới của từ điển truyền thống

 Những điều bạn cần biết để sử dụng sản phẩm của chúng tôi một cách hiệu quả

Hãy sử dụng nút tìm kiếm ở góc trên màn hình để gõ từ khóa bạn cần tìm 

Vì sao có Mean.vn?

Mean.vn là một dự án của các gamesinh.com trong GameTruong.com nhằm giải quyết ba vấn đề

Các khái niệm trên từ điển online có một link khá dài nên không thuận tiện cho việc trích dẫn trong văn bản giấy và online. Các khái niệm của Mean.vn đều được trích dẫn như name.mean.vn

Từ điển online hiện nay định nghĩa theo góc nhìn một chiều của một người hoặc tổ chức tạo ra từ điển đó, dù sao thì đây cũng chỉ là một góc nhìn, thường là của nền khoa học duy vật phương Tây nhìn về sự vật. Vì vậy chúng tôi muốn tạo một từ điển với góc nhìn của người Việt Nam về mọi sự vật

Từ điển online hiện nay đánh giá sự vật theo các thước đo giá trị trong phiên bản cũ nên chúng tôi muốn tạo ra một từ điển đánh giá theo thước đo theo PhienBanMoi.bietngu.com 

Chủ đề tự nhiên

Moon.mean.vn / MatTrang.mean.vn

sun.mean.vn / MatTroi.mean.vn

Chủ đề xã hội

Moon.mean.vn / MatTrang.mean.vn

sun.mean.vn / MatTroi.mean.vn

Chủ đề giáo dục

Moon.mean.vn / MatTrang.mean.vn

sun.mean.vn / MatTroi.mean.vn

Chủ đề nghệ thuật

Moon.mean.vn / MatTrang.mean.vn

sun.mean.vn / MatTroi.mean.vn

Chủ đề xây dựng

Moon.mean.vn / MatTrang.mean.vn

sun.mean.vn / MatTroi.mean.vn

 Nhận trợ giúp về các chủ đề sau